strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ireneusz Zebrowski
Data: 14/11/2012
Publikacja: 16/11/2012
Pytanie: W jaki sposób rozstrzygać głosowanie w podejmowaniu uchwał przez ZK gdy jest parzysta liczba członków ZK, np. 6 - w sytuacji gdy głosy rozkładają się 3:3 - chodzi o liczbę członków ZK wybraną przez WZ a nieobecną przy głosowaniu.

Odpowiedź:
Liczy się liczba obecnych podczas głosowania. Jeżeli są obecni wszyscy członkowie zarządu, to rozłożenie głosów 3 za i 3 przeciw oznacza, że dana uchwała nie została podjęta. Liczba obecnych dla podjęcia jakiejkolwiek uchwały jest połowa członków danego organu, czyli w zarządzie 6-osobowym 3 osoby, o ile pozostałe zostały powiadomione o posiedzeniu. Głosów wstrzymujących się nie liczy i dla przegłosowaniu danej sprawy musi być za nią więcej głosów za niż przeciw. Na przykład, na posiedzenie przyjdą 4 osoby, a podczas głosowania 2 będą za, 1 przeciw i 1 się wstrzyma, to uchwała zostanie podjęta, ale jeżeli 2 osoby się wstrzymają, a pozostałe dwie zagłosują za i przeciw, to uchwała nie zostanie podjęta.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.