strona główna forum dyskusyjne


Pytał: 28rafal
Data: 16/11/2012
Publikacja: 18/11/2012
Pytanie: W dniu dzisiejszym Zarząd naszego koła zaproszony został na spotkanie w Nadleśnictwie. Nadleśniczy poinformował nas o obowiązku, powinności poinformowania na dwa dni przed polowaniem zbiorowym, które mioty(oddziały) mamy zamiar upolować. Wg. Nadleśniczego chodzi o bezpieczeństwo ZUL-i. Poinformował nas również, że mioty!! nie zgłoszone wcześniej nie mogą być upolowane. Wszystkie polowania zbiorowe zgłoszone zostały zgodnie z obowiązującym prawem. Czy jako Koło mamy obowiązek, powinność zgłaszania dodatkowo oddziałów lasu w którym chcemy polować?

Odpowiedź:
Możecie całkowicie zlekceważyć żądania nadleśniczego. Nie ma on żadnego prawa ingerowanie w mioty (oddziały) do polowania i nie ma żadnego obowiązku zgłaszani mu takich miotów (oddziałów) na dwa dni wcześniej. Nadleśniczemu musi wystarczyć informacja z planu polowań, na jakim terenie będzie polowanie i na tym terenie niech ZUL-e uważają. Zresztą z tymi ZUL-ami to trochę przesada, bo polowania są prawdopodobnie w dniach, w których ZUL-e nie pracują, bo to dni wolne.

Dodatkowo należy wskazać, że nadleśniczy nie tylko nie ma prawa żądać takich informacji, ale nie ma on żadnych sankcji wobec koła nie tylko na płaszczyźnie informowania o polowaniach zbiorowych, ale nie ma żadnych sankcji w ogóle. Gospodarka łowiecka i gospodarka leśna są prawie całkowicie prawnie rozłączne, za wyjątkiem zatwierdzania rocznego planu łowieckiego. Nadleśniczy może wprawdzie robić na złość kołu podczas zatwierdzania planów, ale i w tym przypadku jego pozycja wobec koła jest pozycją słabszego, z czego większość kół nie zdaje sobie sprawy i często ulega żądaniom nadleśnictwa, szczególnie w pozyskaniu jelenia. A przecież jak nadleśniczy nie zatwierdzi planu, to w ogóle nie można odstrzelić ani jednej sztuki, co jest akurat niekorzystne dla nadleśnictwa. Nie jest też żadnym zagrożeniem dla koła stosowana groźba odstrzału redukcyjnego. Odstrzały takie i tak trafiają do członków koła, którzy bez żadnej presji mogą dany odstrzał wykonać, albo i nie, bez żadnych zagrożeń w postaci udziału w kosztach ochrony lasu za niewykonany odstrzał, bo planu nie ma i obowiązku jego wykonania na kole też nie ma.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.