strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jan Rosiński
Data: 19/11/2012
Publikacja: 19/11/2012
Pytanie: Z jakiego aktu prawnego wynika fakt posiadania przez koło książki pozyskania zwierza i jakie konsekwencje niesie fakt jej nieposiadania?

Odpowiedź:
Niektóre ZO PZŁ uważają, że instrukcja z zarządzenia ZG PZŁ Nr 5/98 obowiązuje, bo tam była przywołana książka pozyskania zwierzyny. Jednak PZŁ się od tego odcina, ( czyt. Felieton "Zarządzenie nr 5/98 ZG PZŁ" ), więc nie ma żadnej podstawy do żądania istnienia w kole takiej książki. Koło ma wiedzieć jak przebiega realizacja planu pozyskania, ale jak to robi jest wewnętrzną sprawą koła. Nie ma podstawy do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji za nie posiadanie takiej książki.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.