strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej
Data: 20/11/2012
Publikacja: 22/11/2012
Pytanie: Jakie sankcje grożą upoważnionym członkom zarządu koła do wystawiania upoważnień do polowania za:
1) wystawianie upoważnień na okresy dłuższe niż okresy określone uchwałą WZ (WZ określiło, że upoważnienie w kole wydaje się na okres ważności 3 miesiące i przedłuża się go na okres 1 miesiąca)?
2) w czasie przedłużania upoważnienia dopisywanie do niego dodatkowej zwierzyny i nie ujmowanie tej zwierzyny w kopiach upoważnień?
3) posiadanie w upoważnieniach do wykonywania polowania zwierzyny, która jest w okresie ochronnym (np. w marcu w wyniku długiego okresu przedłużenia upoważnienia, myśliwy posiada do odstrzału rogacze).

Nadmienić trzeba, że plan rogaczy nie był wykonany i członkowie zarządu upoważnieni do wystawienia upoważnienia, nie musieli wykreślać zwierzyny (§ 22 ust. 5 rozporządzenia)?
Proszę o odpowiedź czy w ogóle przewidziane są sankcje dyscyplinarne i karne na kanwie przepisów uchwały WZ, statutu PZŁ i przepisów karnych ustawy Prawo łowieckie? Jaka w tym procesie jest rola komisji rewizyjnej koła?

Odpowiedź:
Prawdopodobnie rzecznik dyscyplinarny, gdyby chciał, to coś znalazłby na łowczego. Jednak w obecnej sytuacji, kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał sądownictwo łowieckie za niekonstytucyjne, o takich sankcjach można zapomnieć.

W praktyce pozostaje ocena poszczególnych członków zarządu przez członków koła na WZ, kiedy będą udzielać absolutorium i mogą również odwołać osoby, które absolutorium nie otrzymają.

Nie ma znaczenia, że zwierzyna, na którą się już lub jeszcze nie poluje znajduje się w odstrzale, bo do myśliwego należy przestrzeganie okresów polowań określonych rozporządzeniem MŚ.

Zadaniem KR jest rzetelne sprawdzenie, czy zarząd wykonywał i jak uchwały WZ, a następnie przedstawić to WZ. W swoim sprawozdaniu KR może wnioskować o nie udzielnie absolutorium np. łowczemu, ale i tak to dopiero członkowie w głosowaniu określa, czy absolutorium udzielają, czy też nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.