strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sergiusz
Data: 23/11/2012
Publikacja: 25/11/2012
Pytanie: Walne zgromadzenie odrzuciło uchwałę dotyczącą organizacji polowania zbiorowego dla cudzoziemców. Podjęło natomiast uchwałę o przeprowadzeniu polowań indywidualnych określając jednocześnie liczbę oraz gatunek zwierzyny przeznaczonej do pozyskania. Mimo tego Zarząd dopuścił dwóch myśliwych dewizowych do polowania zbiorowego wynikającego z kalendarza polowań zbiorowych w kole łowieckim. Czy dopuszczalny jest udział myśliwych dewizowych w polowaniach zbiorowych organizowanych dla członków koła? Czy w przypadku odrzucenia przez WZ uchwały o organizacji polowania zbiorowego dla myśliwych zagranicznych dopuszczalny jest ich udział w polowaniu zbiorowym dla członków koła? Czy mogli oni pozyskać zwierzynę w ilości większej lub innego gatunku niż w podjętej uchwale WZ? Czy prowadzący polowanie może odmówić prowadzenia takiego polowania lub nie dopuścić do niego myśliwych dewizowych?

Odpowiedź:
Oceny działania zarządu dokonają członkowie koła na WZ. Mogą tam nie udzielić absolutorium i odwołać członków zarządu.

Dopuszczalny jest udział myśliwych dewizowych na polowaniach zbiorowych członków koła. Liczba pozyskanej zwierzyny też będzie pewnie miała wpływ na decyzje członków na WZ. Oceny, czy zarząd zrobił dobrze czy nie, nie stosując się do uchwały WZ dokonają członkowie koła na wiosennym WZ.

Prowadzący polowanie, niezależnie czy to polowanie zwykłe, czy dewizowe, zgodne, czy niezgodne z uchwałą WZ zawsze może zrezygnować z prowadzenia, bo żyjemy w wolnym kraju. Jego decyzja może być jednak oceniana przez zarząd koła, bo ma on do tego kompetencje. Na przykład, może nie powierzać tej osobie w przyszłości obowiązków prowadzącego polowanie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.