strona główna forum dyskusyjne


Pytał: wost
Data: 06/12/2012
Publikacja: 08/12/2012
Pytanie: Spotkałem się z poglądem, że PSŁ może kontrolować myśliwych jedynie na terenach obwodów polnych (jako, że działają z ramienia wojewody). Czy tak jest w istocie? Jeśli mieliby kontrolować na terenach obwodów leśnych (podlegających pod Lasy Państwowe) to powinni mieć zawarte jakieś porozumienie z dyrektorem RDLP/Nadleśniczym na mocy którego mieliby takie kompetencje na tym terenie... Jak to właściwie jest z tą PSŁ? Gdzie są granice ich jurysdykcji?

Druga sprawa: Za co mogą nakładać kary - chodzi mi głównie o polowania zbiorowe, strój, bezpieczeństwo to wiadomo, ale jak jest z naganką? Czy muszą mieć przy sobie dowody osobiste potwierdzające ich pełnoletniość?

Odpowiedź:
Po pierwsze, PSŁ nie kontroluje myśliwych, tylko prowadzi postępowania o przestępstwa i występki związane z łowiectwem. Nie ma znaczenia, czy na obwodach polnych, czy leśnych. PSŁ działa na terenie całego województwa.

RDLP podpisują nieraz z PSŁ porozumienia, ale nie ma takiego obowiązku.

Granice jurysdykcji określa ustawa Prawo Łowieckie .

PSŁ nie może nakładać na nikogo jakichkolwiek kar na polowaniach zbiorowych. Naganka nie musi być pełnoletnia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.