strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paluch Przemysław
Data: 17/12/2012
Publikacja: 17/12/2012
Pytanie: Rolnik ma pretensję do strażnika łowieckiego z tej samej miejscowości, że nie otrzymał odszkodowania. Strażnik wystąpił z pismem do koła o odszkodowanie a koło zwala teraz na strażnika, że późno dostarczył szkody, a szkody szacował w/w łowczy tego koła. Czy koło może odmówić wypłaty szkody jeżeli szkoda ta była szacowana przez Łowczego koła lecz Łowczy nie złożył w terminie wniosku do koła?

Odpowiedź:
Kto szacował i jak kursowała korespondencja w kole nie jest problemem rolnika. Obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie szkody pod adres, który koło musi przekazać gminie. Jak zgłoszenie było prawidłowe, to ktokolwiek by wyceniał w imieniu koła, rolnik ma prawo do odszkodowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.