strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jerzy Szawczak
Data: 17/12/2012
Publikacja: 18/12/2012
Pytanie: Wiem, że Sądy Łowieckie i Rzecznicy "upadli". A jak wygląda sprawa karania zgodnie z Statutem (mam na myśli kary tzw. statutowe) np. nakładane przez Zarząd koła? Czy na dzień dzisiejszy Zarząd koła nie ma żadnych "środków "dyscyplinujących?

Odpowiedź:
W świetle wyroku TK, można karać karami dyscyplinarnymi w kole, choć takie postępowania występujący na rozprawie w TK piętnowali jako niekonstytucyjne. Problemem jest tylko to, że ustawa nic nie mówi o postępowaniach porzadkowych, dlatego TK nie był w stanie tego zakazać, bo zajmuje się tylko ustawami, a nie statutami.

Tego typu sankcje powinny być nadane ustawą i nie mogą być definiowane przez Związek, a tych w ustawowie nie ma. Nowym jest to, że po wyroku TK od każdej kary porządkowej w kole można odwołać się do sądu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.