strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Dorota Głębocka
Data: 18/12/2012
Publikacja: 21/12/2012
Pytanie: Zarząd koła ustalił kryteria, które musi spełnić myśliwy, jeśli chce uczestniczyć w polowaniach na zające oraz otrzymać"odstrzał (np. wykonać prace gospodarcze lub zapłacić ekwiwalent, uczestniczyć w określonej liczbie polowań na lisy, nie zalegać ze składkami itp.). Czy taka uchwała zarządu jest zgodna z prawem? Czy zarząd może nie dopuścić członka, który nie wywiązał się z określonych w takiej uchwale obowiązków do polowania zbiorowego lub indywidualnego? Czy w/w kryteria obowiązują również członka ORŁ?

Odpowiedź:
Zarząd nie ma kompetencji statutowych do ustalania kryteriów uprawniających do polowania. Prawo do polowania ma na równych prawach każdy członek koła. Pewne kompetencje ma w tej sprawie walne zgromadzenie, które posiada kompetencje do określania zasad wydawania upoważnień do polowania indywidualnego, ale już nie do zbiorowego. Uchwała zarządu tak jak opisano nie jest zgodna z prawem łowieckim.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.