strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ewa Suchan
Data: 18/12/2012
Publikacja: 25/12/2012
Pytanie: Czy rezygnacja z pracy w Zarządzie wypowiedziana przez Łowczego na posiedzeniu Zarządu Koła (zaprotokołowano) w obecności pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (łącznie siedem osób) skutkuje zaprzestaniem pełnienia funkcji w Zarządzie? Jeżeli tak, to od kiedy należy przyjąć moment zaprzestania pełnienia funkcji członka Zarządu w rozumieniu &72p.2,3 Statutu PZŁ.

Odpowiedź:
§ 72 ust.2 (ust.3 nie istnieje) nic nie mówi o tej sytuacji.

Rezygnacja łowczego będzie skuteczna w momencie stwierdzenia przez walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu (§ 62 ust.7 statutu). Do tego dnia, choć zrezygnował i zaprzestał wykonywania swoich obowiązków, dalej jest członkiem zarządu na stanowisku łowczego.

Równocześnie w momencie złożenia rezygnacji przez łowczego, zarząd może, na podstawie § 62 ust.8 statutu, powierzyć pełnienie obowiązków łowczego innemu członkowi zarządu koła lub też innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia, które stwierdzi zaprzestania pełnienia funkcji przez łowczego i wybierze osobę na tę funkcję.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.