strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Myśliwy28
Data: 07/02/2013
Publikacja: 11/02/2013
Pytanie: Myśliwy pozyskuje dzika płci żeńskiej o wadze 64 kg po 15 stycznia na polowaniu zbiorowym gdy powiedziane było na zbiórce, że strzelamy dziki do 50 kg. Dzik ten był przelatkiem, nie lochą. Zarząd koła zawiesza myśliwego na rok w wykonywaniu polowań. Co teraz może myśliwy w tej sprawie zrobić? Gdzie się odwołać? Nie udowodnione było, że to była locha jedynie, że był to dzik powyżej 50 kg.

Odpowiedź:
Podział dzików wg kilogramów nie ma umocowania w prawie łowieckim. Wyjątkiem może być tu uchwała WZ zakazująca odstrzału dzików powyżej 50 kg np. po 15 stycznia. Naruszenie tej uchwały, jeżeli zarząd chce wyciągać konsekwencje, musiałoby spowodować postępowanie wymagane statutem, w którym zarząd nakłada karę. Złożenie odwołania od tej kary do WZ za pośrednictwem zarządu koła w ciągu 14 dni od otrzymania na piśmie informacji o karze wraz z uzasadnieniem powoduje, że kara zostaje zawieszona do czasu WZ, które będzie rozpatrywać odwołanie. Gdyby WZ nie przychyliło się do odwołania, to otwarta pozostaje droga do sądu powszechnego, którą otworzył wyrok TK. Nie można wykluczyć, że sąd właśnie na podstawie tego wyroku uchyli karę bez jej merytorycznego rozpatrywania. Postępowanie sądowe byłoby jednym z precedensowych, bo dopiero teraz wpływają do sądów pozwy w oparciu o wyrok TK.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.