strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr
Data: 11/02/2013
Publikacja: 14/02/2013
Pytanie: Czy prowadzący polowanie może zakazać zabierania na stanowisko osoby towarzyszącej?

Odpowiedź:
Przepisy tej kwestii bezpośrednio nie regulują, ale nie ma zakazu zabrania osoby towarzyszącej na stanowisko podczas polowania zbiorowego. Równocześnie myśliwi zobowiązani są do absolutnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego polowania. Na miejscu zarządu takiego koła zainteresowałbym się, dlaczego prowadzący wprowadził taki zakaz, a gdyby zarząd nie znalazł uzasadnienia dla takiej decyzji, to nie powinien w przyszłości powierzać prowadzenia polowania tej osobie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.