strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Miroslaw Kaluza
Data: 12/02/2013
Publikacja: 15/02/2013
Pytanie: Mam pytanie dotyczące wydania przez zarząd zakazu dokonywania wpisu do książki wyjścia w teren myśliwego przez innych kolegów. Na jakiej podstawie można wydać taką decyzję? (wydaje mi się, że kolega może wpisać kolegę i nic w tym złego). Dodam, że do miejsca wpisu mamy stosunkowo daleko, w związku z tym nasuwa się kolejne pytanie czy jest możliwość udostępnienia książki w dwóch miejscach (np. w dwóch częściach)?

Odpowiedź:
Zarząd w żadnym przypadku nie może wydać takiego zakazu, bo prawo wpisywania myśliwych przez innych członków koła jest zapisane w § 23 ust.1 Rozporządzenia MŚ . Ani zarząd koła, ani jego WZ, ani żaden organ PZŁ nie ma prawa zmieniać czegokolwiek, co zapisane jest w rozporządzeniu MŚ lub ustawie. Należy złożyć wniosek do ZO PZŁ o uchylenie uchwały zarządu o zakazie wpisów przez innych myśliwych, jako niezgodnej z prawem łowieckim. ZO PZŁ na 100% uchyli taki zakaz wydany przez zarząd.

Puryści powiedzą, ze książka ma być jedna, ale jeżeli w praktyce będą dwie części książki, jedna na jedną część obwodu, a druga na drugą część obwodu i znajdą się w różnych częściach tego obwodu, to nie ma organów, które mogłyby skutecznie zmusić koło do połączenia tych części książki w jedną.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.