strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Nardekk
Data: 12/02/2013
Publikacja: 17/02/2013
Pytanie: Zwracam się z pytaniem czy Zarząd Koła może podjąć uchwałę na mocy której może odmówić wydania pozwolenia na wykonywanie odstrzału indywidualnego tym członkom koła, którzy na dzień wystawienia mają zaległości w płaceniu składek członkowskich czy ekwiwalentu za nieprzepracowane godziny?

Odpowiedź:
Formalnie i na podstawie statutu nie ma takiej możliwości. W praktyce jednak, zarządy wielu kół uciekają się do takich kroków, żeby zmusić członków do uregulowania zaległości. Na wniosek do ZO o uchylenie takiej uchwały, te najczęściej nabierają wody w usta i przeciągają sprawę, bo wiedzą, że zarząd nie może tak robić, a z drugiej strony uznają ten sposób za dobry dla "dyscyplinowania" członków.

Wstrzymanie wydania odstrzału do polowania indywidualnego jest w statucie karą porządkową i jej udzielenie musi odbywać się w procedurze statutowej z prawem do odwołania do WZ. Nie udzielając kary i nie dając możliwości odwołania się od niej, zarząd wstrzymując odstrzał indywidualny działa wbrew statutowi PZŁ.

Można osobiście udać się do łowczego okręgowego, bo on nie może powiedzieć, ze takie działania zarządu są zgodne ze statutem i zapytać się jak może pomóc, żeby doprowadzić do działania zarządu zgodnego ze statutem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.