strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Łukasz
Data: 14/03/2013
Publikacja: 16/03/2013
Pytanie: Czy myśliwy w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym określając miejsce jego wykonywania może wpisać "teren całego obwodu za lisem"?

Odpowiedź:
To zależy w dużej mierze od uchwał WZ, a w szczególności uchwały o wykonywaniu polowania indywidualnego, o ile taka w kole obowiązuje. Jeżeli uchwała taka nakazuje wpisy tylko na określony jeden rejon, czy łowisko w ramach obwodu, a nie dodaje ani słowa na temat np. sposobu polowania na kaczki i lisy, to należałoby przyjąć, że na te gatunki należy polować tylko w rejonie, na który zapisał się myśliwy. Byłoby to rozwiązanie mało logiczne, bo polowania takie odbywają się raczej w dzień i ograniczają polowanie do relatywnie krótkiego czasu na jednym rejonie, po czym należałoby pojechać do książki, żeby wpisać się na inny rejon i tak w ciągu dnia pewnie z kilka razy.

Jeżeli uchwała, o której wyżej dopuszczałaby polowanie na np. kaczki i lisy na całym obwodzie za jednym wpisem, to uważałbym taki zapis za właściwy, wygodny dla myśliwego i bezpieczny wobec innych myśliwych, którzy też powinni móc się wpisać w tym samym czasie na cały obwód.

Przykładowo, na jakimś bajorku w obwodzie kaczki mogą przylatywać i odlatywać kilka razy w ciągu dnia i nie ma nic złego w tym, że raz przed południem pokaże się tam jeden myśliwy, a drugim razem po południu inny.

Jeżeli sprawy zapisów nie reguluje żadna uchwała WZ, ani żadna uchwała zarządu koła, to wpis na cały obwód mieści się z zapisach określonych przez Rozporządzenie MŚ o zasadach wykonywania polowania .

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.