strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz
Data: 21/03/2013
Publikacja: 21/03/2013
Pytanie: W kole którego jestem członkiem WZ uchwaliło, że kto z członków nie opłaci składki do końca czerwca zapłaci o 50% więcej. Czy to jest zasadne?

Odpowiedź:
Taka uchwała jest niezgodna z ustawą "Prawo łowieckie', która taksatywnie wymienia źródła finansowania się PZŁ i koła łowieckiego i nie ma tam "karnej składki". Poza tym statut mówi o składce na koło, która może być zawieszona, ale nie mówi o jej zwiększaniu, a dodatkowo nie wymienia wśród kar porządkowych kary zwiększenia składki o jakikolwiek procent.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.