strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Znajomy
Data: 25/03/2013
Publikacja: 26/03/2013
Pytanie: Czy można zgłosić kandydaturę przewodniczącego WZ i czy on może nadal podczas głosowania prowadzić WZ? Zakładamy, że jeden z członków ZK zrezygnuje podczas WZ.

Odpowiedź:
Rozumiem, że chodzi o wybory uzupełniające po rezygnacji któregoś z członków zarządu.

Oczywiście, że można, o ile koło jest dla niego kołem macierzystym. Bierne prawo wyborcze to jedno z najważniejszych praw członka koła i bez znaczenia pozostaje, jaka funkcję w danym momencie pełni. Gdyby wybrano do zarządu przewodniczącego WZ, dalej pełni on obowiązki przewodniczącego WZ. Członkowie zarządu mogą być wybierani na przewodniczącego WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.