strona główna forum dyskusyjne
Pytał: myśliwy
Data: 04/04/2013
Publikacja: 05/04/2013
Pytanie: Czy Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych obliguje myśliwych do sporządzania "oświadczeniem o przeprowadzeniu oględzin tuszy i narządów wewnętrznych odstrzelonego zwierzęcia" po pozyskaniu zwierzyny zabieranej na użytek własny? Czy oświadczenia te mogą wystawiać wszyscy myśliwi czy tylko przeszkoleni w tym zakresie? Czy oświadczenia wypełnia się tylko dla zwierzyny zdawanej do punktu skupu czy też należy wypełniać na zwierzynę zabieraną na użytek własny?

Odpowiedź:
Do skupu tuszę zdaje koło, jako właściciel tuszy. Jeżeli w imieniu koła robi to myśliwy, to podpisuje, co mu skup w aspekcie przywołanego rozporządzenia podsunie. Jeżeli skup ma listę przeszkolonych z Inspektoratu Weterynaryjnego, to w imieniu koła musi zdania do skupu dokonać osoba z tej listy.

W praktyce rozporządzenie dotyczy przedsiębiorstw skupu i ich podejście do zdawania tusz wymusza lub nie przeszkolenie myśliwego zdającego tusze. Rozporządzenie nie dotyczy sztuk branych na użytek własny, bo nie jest to wprowadzanie tuszy do obrotu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.