strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marian
Data: 10/04/2013
Publikacja: 03/05/2013
Pytanie: Kolega doręczył do zarządu wydruk listy 43 członków koła z roku 2005, na której figurują zmarli, skreśleni i urlopowani z 15 podpisami nieczytelnymi żądając dodatkowego punktu w porządku obrad WZ. Osobiście uważam, że lista powinna zawierać nazwiska i podpisy tylko popierających taki wniosek.


Odpowiedź:
Nie ma znaczenia kto był na liście, a znaczenie ma kto z tej listy ją podpisał. Jeżeli nie można ustalić czyje podpisy są na liście, zarząd powinien zwrócić wniosek z informacją, że nie jest w stanie ustalić, kto z członków podpisał wniosek, żeby ustalić, że było to 1/3 obecnych członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.