strona główna forum dyskusyjne
Pytał: atmisz
Data: 10/04/2013
Publikacja: 13/04/2013
Pytanie: Na podstawie par. 24 ust.1 Statutu PZŁ 9 grudnia ub. roku złożyłem do ZO wniosek o zawieszenie mnie w prawach i obowiązkach. Do dnia dzisiejszego ZO nie odpowiedział (legitymację zdeponowałem w ZO). Jaki jest mój obecny status w PZŁ? (jestem niestowarzyszony) Czy nie mając legitymacji jestem jeszcze członkiem PZŁ? Praw i obowiązków sam się pozbawiłem składając wniosek o"urlopowanie".
30 maja 2012 r. złożyłem odwołanie od decyzji ZK do Walnego Zebrania. Kilka dni temu otrzymałem od ZK pismo z wnioskiem o dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że w chwili obecnej jestem członkiem PZŁ. W przeciwnym razie moje odwołanie nie będzie rozpatrywane na WZ. W piśmie nie poinformowano mnie o dacie walnego. Czy groźba nierozpatrzenia mego odwołania na WZ jest realna i zgodna z prawem?

Odpowiedź:
Należy upomnieć się w ZO o uchwałę o urlopowaniu lub informację, co się dzieje z wnioskiem o urlopowanie, bo minęły 4 miesiące, a nie ma informacji w tej sprawie z ZO. Niepotrzebnie składał Kolega legitymację, chociaż nie fakt złożenia legitymacji, ale uchwała ZO o urlopowaniu przesądza, czy jest Kolega urlopowany, czy nie. Jak uchwała nie został jeszcze podjęta, to ZO musi oddać legitymację.

Urlopowanie nie jest równoważne utracie członkostwa w PZŁ i urlopowany pozostaje członkiem PZŁ, a jedynie ma zawieszone prawa i obowiązki członkowskie. Dlatego zarząd koła nie może odmówić rozpatrzenia odwołania, a żądanie dokumentów potwierdzających członkostwo nie ma podstaw prawnych, bo jeżeli zarząd nie otrzymał od ZO uchwały o skreśleniu lub urlopowaniu, to nawet jeżeli wcześniej wyraził zgodę na urlopowanie, co jest warunkiem podjęcia uchwały o urlopowaniu przez ZO, to do czasu otrzymania uchwały ZO musi przyjmować, że jest Kolega pełnoprawnym członkiem koła. Tę sprawę też można wyjaśnić z ZO, skarżąc się na postępowanie zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.