strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Piotr
Data: 12/04/2013
Publikacja: 16/04/2013
Pytanie: Czy istnieje przepis, który stanowi o ilości członków zarządu koła? Czy ustala to WZ? Konkretnie, czy może być 4 członków zarządu koła czy musi być to liczba nieparzysta, np. 5 członków?


Odpowiedź:
Musi być minimum czterech, bo tylu określa statut, przydzielając każdej z tych osób konkretne funkcje: prezesa, łowczego, skarbnika i sekretarza z obowiązkami ściśle określonymi w statucie.

Jeżeli członkowie koła uchwalą na WZ większa liczbę członków zarządu, to muszą przydzielić każdej z dodatkowych osób zarządu obowiązki, np. uchwalając funkcję podłowczego dla któregoś z obwodów, powinni określić obowiązki dla tej funkcji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.