strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek
Data: 19/04/2013
Publikacja: 20/04/2013
Pytanie: Łowczy złożył rezygnację z pełnienia swej funkcji w zarządzie koła. Zarząd powierzył tę funkcję innemu członkowi zarządu. Czy prezes zwołując posiedzenie zarządu po rezygnacji łowczego ma obowiązek informowania go o posiedzeniu? Czy osoba, która zrezygnowała z funkcji łowczego ma prawo brać udział w posiedzeniu zarządu i głosować nad uchwałami zarządu? Dodam, że powołanie nowego łowczego nastąpi na zbliżającym się WZ.

Czy członkowie komisji rewizyjnej, którzy zrezygnowali ze swych funkcji mają prawo przeprowadzić kontrolę w swoim kole (komisja jest trzyosobowa, rezygnację złożył przewodniczący i jeden członek)?

Odpowiedź:
Jeśli łowczy zrezygnował, to nie trzeba go zapraszać na posiedzenie. Będzie jednak problem, jak przyjdzie i np. zechce głosować. Formalnie, do czasu WZ jest łowczym i właściwie nie wiadomo jak traktować jego pojawienie się na posiedzeniu. Można by go zlekceważyć, ale jak on na WZ powie, że wcale nie rezygnował, to WZ nie może stwierdzić jego rezygnacji i nie można przeprowadzić wyboru nowego łowczego.

Co do członków KR, to sytuacja jest podobna, z tym, że jeżeli rzeczywiście został tylko jeden członek komisji rewizyjnej, to tam nie ma kworum do podejmowania uchwał, a więc nie może przeprowadzać kontroli, pisać sprawozdania, wnioskować absolutorium, etc.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.