strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Mariola
Data: 09/05/2013
Publikacja: 10/05/2013
Pytanie: Czy Prezes Zarządu powinien skonsultować z pozostałymi członkami Zarządu protokół z całorocznej działalności Zarządu przed przedstawieniem go na Walnym Zgromadzeniu?

Odpowiedź:
To jest sprawozdanie Zarządu, powinno więc być przyjęte większością głosów całego Zarządu w formie uchwały.

Jeżeli prezes sprawozdanie pisze sam i nie daje możliwości członkom Zarzadu ustosunkowania się do niego i formalnego przyjęcia, to jeżeli większość Zarządu nie akceptuje przygotowanego przez Prezesa sprawozdania, to może swoje zdanie wyrazić na WZ, informując członków, że jest to sprawozdanie Prezesa, a nie całego Zarządu. Co z tym zrobi WZ, należy pozostawić członkom.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.