strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Mariusz
Data: 15/05/2013
Publikacja: 15/05/2013
Pytanie: Po zdanych egzaminach w lutym br. złożyłem podanie o przyjęcie mnie do koła. Spełniam wszystkie wymagane statutem wymagania. Zostałem członkiem PZŁ, zdobyłem uprawnienia do broni myśliwskiej. Do tej pory zarząd nie rozpatrzył mojego przyjęcia pomimo tego, że trzykrotnie były posiedzenia zarządu. Jaki termin ma zarząd na podjęcie uchwały od przyjęcia podania? Czy obowiązują w tym przypadku terminy kpa? Jeżeli jest brak odpowiedzi w terminie 30 dni czy można przyjąć, że podanie - deklaracja zostały rozpatrzone pozytywnie. Czy są inne skutki braku rozpatrzenia złożonych dokumentów w terminach objętych w kpa? Dodatkowo czy prezes koła może podjąć indywidualnie decyzję o przyjęciu lub nie do koła? Czy mimo wszystko przyjęcie musi być przegłosowane przez cały zarząd?

Odpowiedź:
Tak się składa, że statut nie określa żadnych terminów, a kpa w wypadku PZŁ nie można stosować. Pozostaje dowiadywać się telefonicznie. Jeżeli jest to koło, w którym odbywany był staż, to zarząd jest Koledze znany. Jeżeli jest to koło, w którym Kolegi nie znają, to raczej na pewno nie przyjmą. Uchwałę o przyjęciu podejmuje zarząd w składzie, w którym jest kworum, tzn. ca najmniej 50% członków zarządu obecna.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.