strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Albert
Data: 17/05/2013
Publikacja: 19/05/2013
Pytanie: W trakcie WZ rezygnację złożył Prezes Koła. Na jego miejsce zostało zgłoszonych trzech kandydatów, w wyniku głosowania jeden z nich otrzymał 20 głosów, drugi 19, trzeci 10 głosów. Czy ten, który otrzymał 20 głosów wygrał wybory, czy powinno odbyć się jeszcze jedno głosowanie pomiędzy tym, który dostał 20 głosów, a tym co dostał 19 głosów?


Odpowiedź:
Żaden z nich nie wygrał wyborów. Pierwszy otrzymał 20 głosów za i 29 przeciw, drugi 19 za i 30 przeciw, a trzeci 10 za i 39 przeciw. Nikt nie uzyskał więcej głosów za niż przeciw.

O tym co robić dalej powinien decydować regulamin wyborów, a jak takiego nie było to należało rozpocząć wybory od początku ze zgłaszaniem kandydatów, albo wtedy uchwalić regulamin, który by mówił, co robić w takiej sytuacji, gdyby się powtórzyła w następnym i późniejszych głosowaniach. Opcją może być wykluczenie kandydata z najmniejsza liczbą głosów i głosowanie na pozostałych kandydatów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.