strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sokołowski Tadeusz
Data: 24/05/2013
Publikacja: 24/05/2013
Pytanie: O podjęciu uchwały o wykluczeniu przez WZ zarząd koła ma obowiązek zawiadomić ZO. Kto ma zawiadomić wykluczonego? Czy komisja Uchwał i Wniosków ma tu jakąś rolę? Kiedy uprawomocnia się uchwała WZ?

Odpowiedź:
Wszystko to robi zarząd koła. Zawiadamia ZO a wykluczony musi otrzymać od zarządu głosowaną uchwałę o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Uchwała uprawomocnia się 14 dni po jej otrzymaniu wraz z uzasadnieniem przez wykluczonego, chyba, że w tym czasie złoży do ZO, za pośrednictwem zarządu, odwołanie. Jeżeli ZO nie uwzględni odwołania, to wykluczenie obowiązuje od dnia podjęcia uchwały ZO o nieuwzględnieniu odwołania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.