strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Włodek
Data: 27/05/2013
Publikacja: 29/05/2013
Pytanie: Czy podczas obrad WZ gdy padną wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi, lub o odwołanie Zarządu członkowie tegoż Zarządu mają głos, czy nie? Chodzi konkretnie o wszystkich członków Zarządu.

Odpowiedź:
§ 40 pkt 4 statutu daje możliwość składania wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące danej osoby. WZ musi więc dać możliwość wypowiedzenia się osobom zainteresowanym, jeżeli sobie tego życzą, przed głosowaniem ich absolutorium i ewentualnie potem ich odwołania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.