strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Sławomir
Data: 28/05/2013
Publikacja: 01/06/2013
Pytanie: Walne Zgromadzenie naszego koła jest przewidziane na dzień 25 Maja. W komunikacie informującym o terminie i programie WZ, ZK umieścił następujący punkt: W celu sprawnego przebiegu obrad wszelkie wnioski należy przygotować wcześniej na piśmie i dostarczyć do sekretarza kola w terminie do dnia 08.05.2013 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Czy jest to zgodne ze statutem?

Odpowiedź:
Nie bardzo rozumiem, o jakie wnioski chodzi. Jeżeli o wnioski do spraw ujętych w porządku obrad znanego już członkom, to jest to absolutnie niedopuszczalne. Swoje wnioski i uwagi do tematów w porządku obrad można zawsze zgłaszać na WZ

Jeżeli zaś chodzi o wnioski co do właśnie porządku obrad, to taka prośba jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ jeżeli coś w temacie danego wniosku miało być omawiane na WZ, to zarząd musi to wprowadzić do porządku obrad, który pewnie zaraz po 8 maja roześle członkom.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.