strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zenon
Data: 07/06/2013
Publikacja: 08/06/2013
Pytanie: Na ostatnim WZ jeden z mówców wygłosił obszerne przemówienie, które zostało przerwane przez prowadzącego i obecnych na sali. Ponieważ był to rękopis nie udostępnił go lecz zobowiązał się przepisać na komputerze i dostarczyć jako załącznik do protokołu. Pomimo telefonicznych przypomnień tego nie uczynił. Czy w takim przypadku można odmówić przyjęcia protokołu na obecnym WZ? Jeżeli tak, jakie mogą być tego skutki?

Odpowiedź:
Na obecnym WZ należy zażądać uzupełnienia protokołu o wypowiedź tego kolegi, jeżeli została w protokole w całości lub w części pominięta. Wypowiadający się nie ma obowiązku dołączania swojej wypowiedzi do protokołu z WZ, za to istnieje obowiązek ujmowania przez sekretarza WZ w protokole każdej wypowiedzi. Wnioskujący o uzupełnienie protokołu może być ten kolega jak i każdy inny członek koła i powinien zaproponować co należy dopisać do protokołu. WZ jego wniosek powinno przegłosować i zaproponowany tekst uzupełnienia protokołu przyjąć lub odrzucić, a następnie przyjąć cały protokół z poprawkami, które uzyskały akceptacje WZ. Nie przyjęcie protokołu z poprzedniego WZ w praktyce niczym nie skutkuje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.