strona główna forum dyskusyjne
Pytał: omyk
Data: 13/06/2013
Publikacja: 13/06/2013
Pytanie: Przed zbliżającym się Walnym wpłynął wniosek o umieszczeniu w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie nadanie tytułu członka honorowego koła, czynnemu myśliwemu z innego koła. Wniosek wnosi o nadanie tytułu członka honorowego, zwolnienie z wszelkich opłat na rzecz koła, nadanie prawa do polowań i uroczystości na równi z członkami koła.

Mam pytania:
1. Czy po nadaniu tytułu członka honorowego czynnemu myśliwemu nadaje mu uprawnienia członka koła w rozumieniu członka macierzystego lub niemacierzystego?
2. Jak jest z czynnym i biernym prawem wyborczym?
3. Jak się ma w tym przypadku wniosek o zwolnienie z wszelkich opłat na rzecz koła, bo de facto członek honorowy nabiera pełnych praw, bez złożenia deklaracji, wpłaty wpisowego?

Jestem zdania, że można nadać tytuł honorowego członka koła czynnemu myśliwemu, niebędącemu członkiem koła nadającemu ten tytuł, i korzysta ona wówczas z przywilejów jak osoba nie będąca myśliwym.
Moim zdaniem:
Członek Koła w przypadku nadania tytułu honorowego z racji członkostwa posiada wszelkie prawa i obowiązki. Myśliwy nie członek koła w przypadku nadania tytułu honorowego korzysta tylko z przywilejów jak nie członek zrzeszenia. Przy posiadaniu większości w kole, grupa osób będzie mogła tylnymi drzwiami wprowadzać nowych członków z pominięciem zarządu i WZ jako instytucja odwoławcza w przypadku przyjmowania nowych członków stanie się ciałem pierwszej i jedynej instancji.

Odpowiedź:
1. Ani tego, ani tego. Taki "członek" honorowy otrzymać może od WZ pewne uprawnienia, ale tylko te, które nie kolidują z zapisami statutu. Koło macierzyste i nie macierzyste członka koła opisuje statut, ale nie dotyczy to jakichkolwiek członków honorowych.

2. Bierne i czynne prawo wyborcze mają tylko członkowie koła przyjęci zgodnie ze statutem. Jeżeli członek honorowy jest członkiem danego koła, to ma zawsze czynne prawo wyborcze, a bierne prawo tylko wtedy, jeżeli koło jest jego macierzystym. Członek honorowy będący członkiem innego koła nie ma ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego w kole, w którym jest członkiem honorowym.

3. Członek honorowy w kole, który jest członkiem innego koła ma charakter gościa i tak nie płaci żadnych składek, bo te płacą tylko statutowi członkowie koła, więc nie ma sensu zwalnianie ich z czegoś, czego nie muszą płacić. Ale WZ może ich np. zwolnić z opłat za polowanie, jak inni "zwykli" goście np. płacą. Prawa członka honorowego określa WZ i jeżeli uzna, że za uroczystości w kole nie płaci on nic, to będzie w nich uczestniczył za darmo, a właściwie na koszt członków koła.

Nie ma zagrożenia, ze członkowie honorowi otrzymują te same prawa i obowiązki, co statutowi członkowie koła. Nie są oni członkami koła w rozumieniu statutu, a otrzymane przywileje, przede wszystkim honorowe i finansowe, to gest członków koła, nie mający odbicia w prawach i obowiązkach statutowych. To tylko zbieżność znaczenia słów, bo członek koła, to osoba umocowana statutem z prawami i obowiązkami, a członek honorowy, to tylko pojęcie tytularne bez związku z prawami i obowiązkami przypisanymi statutem rzeczywistym członkom koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.