strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej
Data: 14/06/2013
Publikacja: 14/06/2013
Pytanie: Czy uchwała podjęta przez ZK w maju 2013 r., dotycząca zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu w trakcie jego kadencji, jest zgodna ze Statutem PZŁ w świetle przedstawionych poniżej faktów. Obecny Zarząd Koła został wybrany podczas WZ w 2010 r. na podstawie § 62 ust. 4 pkt 2, przez dokonanie wyboru 5-osobowego składu członków zarządu, tj. prezesa, sekretarza, skarbnika, łowczego i członka zarządu. Następnie w maju 2013 r. Zarząd Koła, podejmuje uchwałę, powołując się na § 62 ust. 4 pkt 2 Statutu PZŁ, o dokonaniu zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu Koła w trakcie jego kadencji, powierzając obecnemu łowczemu funkcją członka zarządu, a na stanowisko łowczego wyznaczył dotychczasowego sekretarza, który z dniem pojęcia uchwały miał pełnić obowiązki sekretarza.

Odpowiedź:
Jeżeli wyboru członków zarządu dokonano na podstawie §62 ust.4 pkt 2, to dokonano wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje. Wybór ten wewnątrz zarządu, którego dokonano w dniu wyborów nie jest obowiązujący przez całą kadencje. Zarząd, może w każdej chwil dokonać zamian stanowisk. O dokonaniu zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu koła w trakcie jego kadencji, zarząd powiadamia niezwłocznie członków koła, o czym mówi § 62 ust. 5 statutu.

W opisanej sytuacji działania zarządu były prawidłowe o ile o zmianach powiadomił członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.