strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Miron
Data: 25/06/2013
Publikacja: 25/06/2013
Pytanie: 1. WZ zostało zakończone przed wyczerpaniem wszystkich punktów, w tym zawierających uchwały, na wniosek jednego z kolegów. Czy uchwały podjęte do czasu przerwania są ważne, czy należy zebranie powtórzyć z tym samym porządkiem obrad?
2. Czy głosowanie nad udzieleniem absolutorium ogłoszone jako tajne tylko przez przewodniczącego zebrania a nie przez 1/3 obecnych członków jest ważne? Jeżeli nie to jak to zakwestionować?
3. Czy przewodniczący WZ może zabronić wpisania do protokołu stanowiska członków koła, jeżeli wyraźnie sobie tego życzą i są to głosy w przedmiocie poszczególnych punktów WZ?

Odpowiedź:
ad. 1) Uchwały są ważne.

ad. 2) Jeżeli głosowanie się odbyło, to raczej trudno będzie je zakwestionować, choć ZO ma prawo uznać, że głosowanie nie odbyło się zgodnie ze statutem i uchylić uchwały podjęte tym głosowaniem.

ad. 3) Zaprotokołowane powinno być wszystko, ale zabierający głos może zastrzec, że chciałby coś powiedzieć nie do protokołu. Wtedy to przewodniczący WZ zdecyduje, czy udzielić mu głosu i nie protokołować, czy też odmówić mu prawa zabrania głosu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.