strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artur Szymczak
Data: 25/06/2013
Publikacja: 26/06/2013
Pytanie: Czy w trakcie obrad WZ "Wolne wnioski", można postawić wniosek o wykluczenie członka z Koła, zaznaczam iż, taki wniosek powstał podczas dyskusji i nie był uwzględniony w porządku obrad WZ. Jeśli nie, to jak ma się zachować Przewodniczący WZ i co z tym wnioskiem zrobić? A jeśli tak, to czy na tym samym WZ można przeprowadzić głosowanie w sprawie wykluczenia?

Odpowiedź:
Wolne wnioski to inaczej postulaty członków do zarządu na przyszłość. Można w nich postawić wniosek o wykluczenie innego członka z koła, ale taki wniosek to co najwyżej sugestia do zarządu, żeby przyjrzał się sprawie i jeżeli uzna, ze są podstawy do wykluczenia kogoś z koła, to przygotuje takie wykluczenie zgodnie ze statutem, czego ostatnią czynnością będzie wstawienie do porządku obrad przyszłego WZ punktu o wykluczeniu. Wniosek taki zarząd może też pominąć i w ogóle się nim nie zajmować w przyszłości.

Jedyne co przewodniczący WZ może zrobić z takim wnioskiem, to upewnić się, że jest on zaprotokołowany i nic ponadto.

Takiego wniosku nie głosuje się ani w celu wprowadzenia go do porządku obrad bieżącego WZ, ani tym bardziej nie głosuje merytorycznie o wykluczeniu danej osoby z koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.