strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Ryszard
Data: 27/06/2013
Publikacja: 02/07/2013
Pytanie: Na WZ zrezygnowało 2 z 5 członków komisji rewizyjnej. Po WZ zrezygnował na piśmie 3 członek komisji rewizyjnej. Zostało 2 z 5. Czy koło w takim stanie ma komisję rewizyjną?

Odpowiedź:
Zgodnie ze statutem komisja rewizyjna liczy 3 - 5 osób. Rezygnacja na WZ 2 członków z 5-osobowej komisji rewizyjnej zmniejszyła liczbę członków KR do 3, a więc komisja miała wystarczającą liczbę członków. Rezygnacja jednej osoby z pracy w KR już po WZ nie zmieniła liczby członków KR, bo żeby tak się stało WZ musi stwierdzić zaprzestanie pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, a to będzie możliwe dopiero na kolejnym WZ. Do tego czasu komisja dalej liczy 3 członków, z tym, że jeden z nich nie wykonuje swoich obowiązków. Ponieważ do ważności działania KR potrzebne jest kworum, a 2 z 3 członków KR takie kworum tworzą, to dwóch członków KR, którzy chcą wykonywać swoje obowiązki mogą pracować i mają wszystkie prawa oraz wykonują wszystkie obowiązków, jakie statut nakłada na komisję rewizyjną.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.