strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Miron
Data: 24/07/2013
Publikacja: 26/07/2013
Pytanie: Jak należy potraktować zmiany w protokóle WZ dokonane przez przewodniczącego już po zamknięciu obrad WZ i przedstawienie takiego protokółu jako obowiązującego. Wykreślenia dotyczyły wypowiedzi krytycznych w stosunku do Komisji rewizyjnej, której przewodniczącym jest przewodniczący WZ. Sekretarz WZ poinformował ZK o wprowadzonych zmianach.

Odpowiedź:
Obowiązującym będzie protokół przyjęty na następnym WZ. Wówczas należy zgłosić poprawki i żądać uzupełnienia protokołu o zapisy z niego wykreślone. Jeżeli członkowie poprą takie zmiany, to tak zmieniony zostanie protokół.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.