strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wojciech
Data: 20/08/2013
Publikacja: 21/08/2013
Pytanie: Na posiedzeniu Zarządu koła został przyjęty nowy członek koła oraz jeden z członków uzyskał status członka macierzystego. Na to posiedzenie nie zaproszono sekretarza, byli obecni: łowczy, skarbnik, prezes. Czy takie posiedzenie jest ważne (brak innego podziału funkcji niż statutowy) w związku z koniecznością podpisania przez sekretarza protokołu z posiedzenia zarządu? Czy podjęte uchwały są ważne?

Odpowiedź:
Jeżeli sekretarz był informowany o posiedzeniu, to podjęte uchwały są ważne.

Jeżeli nie był informowany o posiedzeniu, to dalej ważne, ale jest podstawa, żeby wnosić o ich uchylenie przez ZO w trybie nadzoru.

Statut nie przewiduje nieważności posiedzenia z tytułu nieobecności członka zarządu, jeżeli jest na posiedzeniu kworum (2 na 4 członków zarządu), a podpis pod protokołem dotyczy sekretarza danego posiedzenia zarządu, którym przy nieobecności sekretarza może być inny członek zarządu, a nie Sekretarza wybranego na WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.