strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Andrzej
Data: 03/10/2013
Publikacja: 03/10/2013
Pytanie: Czy Zarząd koła może poszczególnym członkom Koła wystawiać zlecenie na wykonanie poszczególnych prac w ramach wypracowania godzin zaplanowanych na rok np. budowa ambony, wysiadki, paśnika jeżeli nie jest to ujęte w uchwałach koła? Jak zarząd koła powinien organizować prace dla wszystkich członków, oczywiście oprócz tych zwolnionych, aby mogli wypracować godziny zaplanowane przez WZ?

Odpowiedź:
Oczywiste, że zarząd koła powinien organizować prace dla wszystkich członków, aby mogli wypracować godziny zaplanowane przez WZ.

Praktyka mówi, że można to robić na dwa sposoby. Pierwszy, powszechniej stosowany, to indywidualne lub dla małych grup zlecanie prac i egzekwowanie ich wykonania pod rygorem kar lub ekwiwalentów pieniężnych, bez specjalnego zainteresowania, czy zakres prac odpowiada możliwościom danego członka lub grupy członków.

Drugi sposób, to organizowanie prac dla wszystkich członków w określonych dniach i godzinach, a członkowie wybierają sobie te terminy, które im odpowiadają wypracowując wymaganą liczbę godzin przy pracach, co do których posiadają możliwości. Ci, co nie wypracują limitów płacą ustalony przez WZ ekwiwalent i nie ma mowy o jakimkolwiek karaniu w związku z wykonywaniem tych prac.

Pierwszy sposób jest konfliktogenny i prędzej, czy później doprowadza do skłócenia członków. Ten drugi integruje członków, szczególnie, jeżeli zarząd potrafi przygotować front prac dla wszystkich, którzy przyjeżdżają, a do tego zorganizuje posiłek i jeszcze zaprosi rodziny, żeby przy okazji prac członków odpoczywały na świeżym powietrzu.

To jak w danym kole prace są organizowane zależy od członków. To oni wybierają zarząd i mogą od niego wymagać poprzez np. uchwały WZ sposób organizacji prac.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.