strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Andrzej
Data: 08/01/2014
Publikacja: 10/01/2014
Pytanie: Zarząd Koła zmienił termin planowanego polowania zbiorowego na kilka dni przed terminem nie powiadamiając wszystkich członków Koła tylko co niektórych pocztą pantoflową.
1. Czy Zarząd Koła może zmienić termin planowanego polowania zbiorowego i na ile dni wcześniej powinien powiadomić wszystkich członków koła o zmianie terminu polowania zbiorowego?
2. Jakie konsekwencje może ponieść Zarząd Koła za zmianę terminu polowania bez powiadomienia członków koła?
3. Czy w polowaniu zbiorowym koła razem mogą uczestniczyć myśliwi zagraniczni zorganizowani przez biuro polowań?

Odpowiedź:
1. Zarząd może zmienić termin polowania zbiorowego i nie ma żadnego formalnego terminu, na ile wcześniej powinien powiadomić członków koła.
2. Formalnych konsekwencji nie ma. Na zasadach ogólnych członkowie koła mogą nie udzielić absolutorium członkom zarządu koła i ewentualnie odwołać ich na WZ.
3. W polowaniu zbiorowym mogą razem brać udział myśliwi zagraniczni z biura polowań, członkowie koła i goście koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.