strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Robert
Data: 11/02/2014
Publikacja: 12/02/2014
Pytanie: Czy kandydat do przyjęcia w poczet członków koła może zostać przyjęty przez Zarząd po uprzednim odpłatnym uczestniczeniu w polowaniach zbiorowych przez min. jeden sezon. Wysokość opłaty za każde polowanie ustala się na 50 zł!?

Odpowiedź:
W kompetencjach WZ zapisanych w § 53 statutu nie ma podstawy, żeby taką uchwałę przyjmować i chociażby tylko z tego powodu ZO powinien uchwałę uchylić, o ile ktoś wystąpi o uchylenie. Na to, że ZO sam zauważy w dokumentach WZ tę uchwałę nie ma co liczyć.

Jest jeszcze drugi, może ważniejszy, aspekt tej uchwały, która wchodzi w kompetencje zarządu koła zapisane w statucie. Zgodnie z § 64 pkt 7, to wyłącznie do zarządu należy przyjmowanie nowych członków i WZ nie może wprowadzać jakichkolwiek warunków ograniczających zarząd w jego kompetencjach.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.