strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tadeusz
Data: 21/03/2014
Publikacja: 24/03/2014
Pytanie: Złożyłem pismo do ZK z prośbą o rezygnację z funkcji sekretarza Koła, który to punkt ma być włączony do porządku obrad WZ. Co w przypadku, gdyby Walne nie zagłosowało za moją rezygnacją lub gdyby zagłosowało, a nie było chętnego kolegi na pełnienie tej funkcji, a ja chciałbym z tym dniem przestać pełnić tę funkcję? Powód rezygnacji jest spowodowany brakiem perspektywy działania w Zarządzie z powodu pełnienia w nim funkcji członka Zarządu przez kolegę, z którym nie widzę możliwości dalszej współpracy.

Odpowiedź:
Rezygnacji z pracy w zarządzie WZ nie głosuje, tylko przyjmuje do wiadomości, np. wystarczy w sprawozdaniu zarządu informacja, że sekretarz zrezygnował, albo odczytanie pisma o rezygnacji.

Nie jest już Kolegi zmartwieniem, czy znajdzie się chętny, czy nie na stanowisko sekretarza. Faktycznie nie musi Kolega wykonywać obowiązków sekretarza od dnia złożenia rezygnacji zarządowi, a formalnie przestaje być sekretarzem w momencie, kiedy WZ się o tym dowie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.