strona główna forum dyskusyjne




























Pytał: Dariusz Zwoliński
Data: 28/03/2014
Publikacja: 31/03/2014
Pytanie: Czy list przesłany do ZK, adresowany do WZ przez jednego z członków Koła zawierający pretensje do Łowczego Koła dot. "odstrzału" zobowiązuje ZK do umieszczenia tego problemu w porządku WZ , jego odczytania na WZ, czy pozostaje do dowolnej oceny członków Zarządu?

Odpowiedź:
Na pewno nie jest konieczny specjalny punkt porządku obrad. Jeżeli autor listu nie będzie obecny na WZ, to do decyzji przewodniczącego zostawiłbym, czy jego list odczytać (ja bym odczytał), czy nie, w dyskusji nad sprawozdaniem zarządu, a przed głosowaniem absolutorium członkom zarządu. Jak będzie obecny, to sam zdecyduje, czy list swój odczytać, czy też wypowiedzieć się ustnie w dyskusji.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.