strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Lechu
Data: 22/10/2014
Publikacja: 23/10/2014
Pytanie: Czy w przypadku przyjmowania nowych członków, obowiązuje zasada bezwzględnej większości, czy zwykłej większości głosów? Przy 2 głosach za przyjęciem, 1 przeciw i 2 wstrzymujących się, ZK podjął decyzję o przyjęciu do Koła nowego członka. Czy ta decyzja jest prawomocna?

Odpowiedź:
Tak, bo głosowanie odbywa się większością zwykłą, którą liczy się porównując tylko głosy za i przeciw. Przy 2 za i 1 przeciw oraz istnieniu kworum (było 5 członków zarządu), większość była za przyjęciem i uchwała o przyjęciu przeszło w głosowaniu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.