strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek
Data: 07/01/2015
Publikacja: 09/01/2015
Pytanie: Wraz z początkiem kadencji WZ wybrało Zarząd poprzez wybór prezesa a następnie wskazywanych przez niego członków Zarządu. Czy w momencie rezygnacji tego prezesa przed upływem kadencji pozostali nominowani przez niego członkowie zarządu tracą funkcje lub maja obowiązek zrezygnować? Czy w przypadku gdy wraz z prezesem rezygnuje sekretarz to nowo mianowany prezes dobiera nowego sekretarza zgodnie z trybem w jakim wybierano zarząd na początku kadencji czy jednak mogą padać propozycje z sali i głosowane bez wniosku prezesa?

Odpowiedź:
Zasadą jest, że wybory uzupełniające odbywają się w ten sam sposób, jak wybierano na początku kadencji. Równocześnie jednak, członkowie zarządu wskazani na początku kadencji przez prezesa zostali zaakceptowani w głosowaniu i dlatego mają mandat do bycia członkiem zarządu niezależnie, czy prezes zrezygnuje. Jeżeli prezes zrezygnuje, to nowy prezes wie, kto pozostał w zarządzie i jak kandyduje, to godzi się na taki zarząd. Jeżeli zrezygnuje również sekretarz, to wpierw wybrać prezesa, a potem on wskaże kandydata na członka zarządu, którego wnioskuje o powołanie. Stanowiska w nowym zarządzie mogą ulec zmianie w każdym czasie, za wyjątkiem stanowiska prezesa, na podstawie uchwały zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.