strona główna forum dyskusyjne
Pytał: dzik
Data: 15/04/2015
Publikacja: 16/04/2015
Pytanie: Zarząd czteroosobowy, wynik głosowania 2 do 2, czy w takim wypadku głos prezesa liczy się podwójnie? Czy WZ ma prawo podjąć uchwałę o nie przyjmowaniu nowych członków na okres 3 lat? Czy WZ może podjąć uchwałę o zakazie przyjmowania nowych członków przez zarząd, a żeby przyjmowało WZ?

Odpowiedź:
Ad 1) Głosowana uchwała nie uzyskała większości i nie została podjęta. Prezes ma 1 głos jak pozostali członkowie zarządu.

Ad 2) WZ nie ma takich kompetencji i ZO powinien takie uchwały uchylić, gdyby zostały podjęte.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.