strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Luciani
Data: 30/10/2015
Publikacja: 02/11/2015
Pytanie: Czy ZK może odpłatnie wystawiać odstrzały członkom innych kół? W naszym kole łowczy wystawia odstrzały myśliwym z innych kół, jeśli tylko wpłacą na konto koła 100 PLN. W preliminarzu budżetowym nie ma takiej pozycji jak przychody ze sprzedanych odstrzałów. Nie wiem jak to mam zrozumieć ponieważ koło handlując odstrzałami zobowiązane jest na koniec roku rozliczeniowego wystawić PIT. Proszę o wyjaśnienie tego dziwnego zjawiska. Dodam ku ścisłości że nie chodzi tu o polowania dewizowe.

Odpowiedź:
Koło może prowadzić działalność gospodarczą i sprzedawać polowania tak myśliwym zagranicznym, jak i polskim. Nie ma z tego powodu specjalnych PIT-ów, tylko te same, które koło zawsze obowiązane jest składać. Czy zarząd robi to zgodnie w wolą członków, to już inna sprawa. Jak narusza budżet i członkowie są z tego niezadowoleni, to zawsze mogą zarząd odwołać, nie dać jego członkom absolutorium, czy też nie wybrać jego członków powtórnie. To już są wewnętrzne sprawy koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.