strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Paweł
Data: 07/04/2016
Publikacja: 08/04/2016
Pytanie: Czy Walne Zgromadzenie poprzez uchwałę może określić liczbę członków niemacierzystych? Czy jest to kompetencja Zarządu koła?

Odpowiedź:
WZ nie ma takich kompetencji, ale również Zarząd nie ma kompetencji do określania liczby członków, dla których koło nie jest macierzystym. Każde podanie o przyjęcie do koła Zarząd rozpatruje indywidualnie.

Przy okazji dziwię się kołom, że negatywnie odnoszą się do członków tzw. "niemacierzystych". Obowiązki mają takie same jak ci "macierzyści", praw mniej, bo nie mogą być wybierani do organów koła, a chyba znaczenie mają cechy osobiste, możliwości i zaangażowanie, a nie to, czy są już w innym kole.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.