strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jerzy Mela
Data: 27/04/2016
Publikacja: 28/04/2016
Pytanie: Zarząd Koła powiadomił z zachowaniem statutowych terminów myśliwych o terminie, porządku obrad oraz przesłał proponowane uchwały do podjęcia. Jednak dodatkowo zarząd ponownie przesłał myśliwym w terminie 10 dni od daty walnego nowe propozycje uchwał oraz porządek obrad nie dając możliwości grupie myśliwych (1/3 członków) w terminach statutowych przekazać zarządowi swoje wnioski. Czy nowy porządek obrad oraz dodatkowe propozycje uchwał oraz porządek obrad mogą być rozpatrywane na WZ?

Odpowiedź:
O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem WZ. Jeśli grupa 1/3 członków koła chce wprowadzić do porządku obrad jakieś punkty, to nie powinna czekać na porządek ogłoszony przez zarząd, ale powinna złożyć swoje propozycje co najmniej na 10 dni przed terminem WZ. Nie ma w statucie takiego zapisu, który dawałby 1/3 członków lub KR prawo do zgłoszenia swoich propozycji po zapoznaniu się z porządkiem obrad przygotowanym przez zarząd. 1/3 członków i KR mają po prostu czas do 10 dnia przed WZ do zgłoszenia swoich propozycji, jeżeli zwlekają z tym i termin ten mija, to mogą mieć pretensje tylko do siebie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.