strona główna forum dyskusyjne


Pytał: janusz
Data: 05/09/2016
Publikacja: 07/09/2016
Pytanie: ZK zorganizował dwa polowania zbiorowe dla cudzoziemców i myśliwych komercyjnych (myśliwych krajowych) na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich nie informując nadleśnictw i burmistrzów, czym naruszył § 28 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U.2005.61.548). Nie poinformował również swoich członków Koła. Komendant PSŁ stwierdził, że w aktualnym stanie prawnym brak informacji o organizacji polowań zbiorowych nie stanowi wykroczenia łowieckiego. Co grozi organizatorowi za nie wywiązanie się z obowiązku wynikającego z ww. paragrafu? Kto jest zobowiązany do ścigania naruszeń cytowanego rozporządzenia? Czy twierdzenie Komendanta PSŁ jest słuszne?

Odpowiedź:
Przewinienie łowieckie można przypisać tylko osobie fizycznej. Ponieważ w tym przypadku przepis § 28 rozporządzenia naruszył "dzierżawca" obwodu, a tym jest koło i działający w jego imieniu organ kolegialny, jakim jest zarząd, ani PSŁ, ani rzecznik dyscyplinarny PZŁ nie mają podstaw do prowadzenia postępowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.