strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Mariusz
Data: 20/09/2016
Publikacja: 22/09/2016
Pytanie: Jestem sekretarzem koła. Zwołaliśmy jako Zarząd NWZ ponieważ mieliśmy jedną uchwałę do podjęcia. NWZ zostało zwołane zgodnie z §57 Statutu PZŁ. Niestety, na zgromadzenie przybyło mniej niż połowa członków koła co zgodnie z §168 ust.1 Statutu PZŁ nie dało nam możliwości podejmowania uchwał. Czy takie NWZ w ogóle może się odbyć ale bez podejmowania jakiejkolwiek uchwały tylko przedstawienie problemu przybyłym? Czy z takiego NWZ musi być sporządzony protokół i przekazany do Zarządu Okręgowego jak to jest w Statucie? W Statucie nie znalazłem nic o ważności czy nieważności Walnego. Kiedyś chyba było coś takiego, że ustalało się drugi termin WZ, np. 15 minut później i jak w pierwszym terminie nie było połowy członków to można było w drugim terminie obradować i podejmować uchwały. A teraz w statucie jest tylko mowa o prawidłowości zwołania i o możliwości podejmowania uchwał.

Odpowiedź:
Jak nie ma podejmowanych żadnych uchwał, to po co nazywać to NWZ? NWZ zostało zwołane, nie było kworum i zarząd wykorzystał spotkanie na przedstawienie problemu, o którym chciał dyskutować, co mu zawsze wolno, nawet gdyby przyszła tylko 1 osoba spoza zarządu. Ponieważ NWZ nie odbyło się, to nie ma z niego protokołu i nic nie trzeba do ZO dostarczać. Czy zarząd będzie chciał w tej samej sprawie zwoływać jeszcze raz NWZ, zależy od niego.

Nie ma czegoś takiego jak "drugi termin". NWZ należy zwoływać powtórnie, jeżeli zarządowi zależy na jego odbyciu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.