strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wojtek
Data: 06/06/2017
Publikacja: 08/06/2017
Pytanie: Wymagana statutem 1/3 członków koła wyprzedzając złożyła na piśmie wniosek do ZK w/s przeprowadzenia tajnego głosowania nad udzielaniem absolutorium członkom ZK. Przedstawianie tego wniosku zostało ujęte w porządku obrad WZ. Proszę o odpowiedź czy ten wniosek należy głosować aby spełnić warunek Statutu - poparło go 1/3 obecnych na zebraniu. Moim zdanie TAK ale w kole są odrębne zdania.


Odpowiedź:
Taki wniosek nie musi być głosowany, ale gdyby był głosowany, to wystarczy, żeby 1/3 obecnych podczas WZ zagłosował za tym wnioskiem i wtedy głosowanie musi być tajne. W tej konkretnej sytuacji, jeżeli wniosek był podpisany przez członków koła, którzy tworzą co najmniej 1/3 obecnych na WZ, to oczywiście głosowanie absolutorium musi być tajne i głosować wniosku nie trzeba. Gdyby podpisani nie stanowili co najmniej 1/3 obecnych na WZ, to chociażby jeden z nich obecny lub ktokolwiek inny mógłby żądać przegłosowania tego wniosku.

Głosowanie jest tajne, kiedy żąda tego 1/3 członków danego organu, czyli na WZ za głosowaniem tajnym musi być 1/3 obecnych na WZ. Jeżeli obecni na WZ, a podpisani wcześniej pod takim wnioskiem, stanowią co najmniej 1/3 wszystkich obecnych na WZ, to głosowanie absolutorium musi być tajne bez konieczności głosowania tajności.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.